Thuốc Amribazin 500mg điều trị viêm gan ship toàn quốc 24/7

Amribazin 500mg là thuốc kháng vi-rút phổ rộng có độc tính thấp và ngăn chặn sự nhân lên của vi-rút mà không ảnh hưởng đến các chức năng bình thường của tế bào.